[25 Questions] CSE Filipino Reviewer: Kasalungat

Civil Service Exam (CSE) Filipino reviewer for both Professional and Sub-Professional levels that covers Filipino subtest on Kasalungat.

This Civil Service Exam reviewer contains Filipino subtest. This CSE Filipino reviewer has questions on kasalungat (antonyms).

2022 CSE Filipino reviewer on Kasalungat

1. Ang pag-iibigan nina Florante at Laura ay matimyas.
A. di-magmamaliw
B. di-totoo
C. dalisay
D. wagas

2. Nilalagyan ng pataba ang halaman upang ito’y yumabong.
A. lumago
B. dumami
C. malanta
D. lumiit

3. Namamasyal siya sa parke upang mapawi ang lumbay.
A. galak
B. lungkot
C. sama ng loob
D. gulat

4. Hinihintay namin ang pagdaong ng Superferry upang salubungin si Ate.
A. pag-alis
B. paglapag
C. paghimpil
D. pagtigil

5. Palasak na ang paggamit ng kompyuter.
A. pambihira
B. pangkaraniwan
C. laganap
D. matipid

6. Nabaghan siya nang dumating ang kanyang amang dalawang taong naghanap-buhay sa ibang bansa.
A. nagulat
B. nagtaka
C. nainis
D. nahimatay

7. Huwag mong ugaliin ang umalipusta ng iyong kapwa.
A. laitin
B. purihin
C. kagalitan
D. bastusin

8. Pahapay na ang mga maliliit na kumpanya dahil sa pagbagsak ng ekonomiya.
A. paunlad
B. tagilid
C. pabagsak
D. pasara

9. Makapal at magalas ang palad ng mga mason at karpintero.
A. mabuto
B. magaspang
C. maliksi
D. makinis

10. Masalimuot man ang buhay natin, di tayo dapat mawalan ng pag-asa.
A. mahirap
B. magulo
C. maayos
D. malungkot

11. Sinaplutan man lamang sana nila ang sanggol bago ito ginamit sa paglilimos.
A. binalutan
B. tinakpan
C. dinamitan
D. hinubaran

12. Hindi dapat pagkatiwalaan ang mga taong taksil na mabait lamang kung kaharap mo.
A. suwail
B. matapat
C. hunghang
D. matalino

13. Tila walang kapaguran ang mabungalngal na bibig ni Lina.
A. tahimik
B. masalita
C. madaldal
D. masakit

14. Napakakupad ng takbo ng karatela kung ikukumpara sa traysikel at dyip.
A. napakabilis
B. napakabagal
C. napakakuyad
D. napakadali

15. Patuloy na magdarahop ang taong tamad.
A. aasenso
B. maghihikahos
C. magiging salat
D. maghihirap

16. Mahirap pakinggan ang sinasabi ng taong garil.
A. utal
B. bulol
C. matalino
D. matatas

17. Kumain ka ng masustansiyang pagkain nang hindi maging hawas.
A. payat
B. matipuno
C. manipis
D. sakitin

18. Ang labis na pagiging hidhid ay nakakasama rin lalo pa’t hindi ka marunong magbigay sa nangangailangan.
A. waldas
B. kuripot
C. matipid
D. mapera

19. Hungkag ang bigasan dahil nasira ng bagyo ang mga palay.
A. salat
B. puno
C. bulok
D. bago

20. Ang mga bulaklak ng orkidya ay naluoy sa tindi ng init.
A. nabulok
B. natuyo
C. namukadkad
D. nalaglag

21. Totoo bang walang latoy ang pagkain sa ospital?
A. walang lasa
B. walang sangkap
C. malasa
D. kakaunti

22. Hindi nilubayan ng mga manunulat ang pagtatanong sa panauhing pandangal.
A. tinigilan
B. iniwasan
C. dinikitan
D. pinagpatuloy

23. Ang mga tirahan ng mayayaman ay maagwat sa isa’t-isa.
A. hiwa-hiwalay
B. magkakadikit
C. layo-layo
D. maliliit

24. Maantak ang sugat kapag napatakan ng kalamansi.
A. malaki
B. maliit
C. manhid
D. mahapdi

25. Tunay na mabalasik ang leon at ang tigre.
A. maamo
B. matapang
C. masungit
D. maliit

Answer key

1. B11. D21. C
2. C12. B22. D
3. A13. A23. B
4. A14. A24. C
5. A15. A25. A
6. C16. D
7. B17. D
8. A18. A
9. D19. B
10. C20. C

Other Filipino-related CSE reviewers

CSE Filipino ReviewerNo. of Items
Kasing-Kahulugan25 items
Mga Wikain25 items
Wastong Gamit30 items
Pagtatalata10 items