[25 Test Answers] CSE Filipino Reviewer: Kasalungat

Civil Service Exam (CSE) reviewer for both Professional and Sub-Professional levels that covers the Filipino subtest on Kasalungat.

This Civil Service Exam reviewer contains Filipino subtest. It contain questions on kasalungat or antonyms.

CSE Filipino reviewer: Kasalungat

Panuto: Piliin ang salitang kasalungat ng salitang nakasalangguhit.

Question 1. Ang pag-iibigan nina Florante at Laura ay matimyas.
A. di-magmamaliw
B. di-totoo✅
C. dalisay
D. wagas

Question 2. Nilalagyan ng pataba ang halaman upang ito’y yumabong.
A. lumago
B. dumami
C. malanta✅
D. lumiit

Question 3. Namamasyal siya sa parke upang mapawi ang lumbay.
A. galak✅
B. lungkot
C. sama ng loob
D. gulat

Question 4. Hinihintay namin ang pagdaong ng Superferry upang salubungin si Ate.
A. pag-alis✅
B. paglapag
C. paghimpil
D. pagtigil

Question 5. Palasak na ang paggamit ng kompyuter.
A. pambihira✅
B. pangkaraniwan
C. laganap
D. matipid

Question 6. Nabaghan siya nang dumating ang kanyang amang dalawang taong naghanap-buhay sa ibang bansa.
A. nagulat
B. nagtaka
C. nainis✅
D. nahimatay

Question 7. Huwag mong ugaliin ang umalipusta ng iyong kapwa.
A. laitin
B. purihin✅
C. kagalitan
D. bastusin

Question 8. Pahapay na ang mga maliliit na kumpanya dahil sa pagbagsak ng ekonomiya.
A. paunlad✅
B. tagilid
C. pabagsak
D. pasara

Question 9. Makapal at magalas ang palad ng mga mason at karpintero.
A. mabuto
B. magaspang
C. maliksi
D. makinis✅

Question 10. Masalimuot man ang buhay natin, di tayo dapat mawalan ng pag-asa.
A. mahirap
B. magulo
C. maayos✅
D. malungkot

Question 11. Sinaplutan man lamang sana nila ang sanggol bago ito ginamit sa paglilimos.
A. binalutan
B. tinakpan
C. dinamitan
D. hinubaran✅

Question 12. Hindi dapat pagkatiwalaan ang mga taong taksil na mabait lamang kung kaharap mo.
A. suwail
B. matapat✅
C. hunghang
D. matalino

Question 13. Tila walang kapaguran ang mabungalngal na bibig ni Lina.
A. tahimik✅
B. masalita
C. madaldal
D. masakit

Question 14. Napakakupad ng takbo ng karatela kung ikukumpara sa traysikel at dyip.
A. napakabilis✅
B. napakabagal
C. napakakuyad
D. napakadali

Question 15. Patuloy na magdarahop ang taong tamad.
A. aasenso✅
B. maghihikahos
C. magiging salat
D. maghihirap

Question 16. Mahirap pakinggan ang sinasabi ng taong garil.
A. utal
B. bulol
C. matalino
D. matatas✅

Question 17. Kumain ka ng masustansiyang pagkain nang hindi maging hawas.
A. payat
B. matipuno
C. manipis
D. sakitin✅

Question 18. Ang labis na pagiging hidhid ay nakakasama rin lalo pa’t hindi ka marunong magbigay sa nangangailangan.
A. waldas✅
B. kuripot
C. matipid
D. mapera

Question 19. Hungkag ang bigasan dahil nasira ng bagyo ang mga palay.
A. salat
B. puno✅
C. bulok
D. bago

Question 20. Ang mga bulaklak ng orkidya ay naluoy sa tindi ng init.
A. nabulok
B. natuyo
C. namukadkad✅
D. nalaglag

Question 21. Totoo bang walang latoy ang pagkain sa ospital?
A. walang lasa
B. walang sangkap
C. malasa✅
D. kakaunti

Question 22. Hindi nilubayan ng mga manunulat ang pagtatanong sa panauhing pandangal.
A. tinigilan
B. iniwasan
C. dinikitan
D. pinagpatuloy✅

Question 23. Ang mga tirahan ng mayayaman ay maagwat sa isa’t-isa.
A. hiwa-hiwalay
B. magkakadikit✅
C. layo-layo
D. maliliit

Question 24. Maantak ang sugat kapag napatakan ng kalamansi.
A. malaki
B. maliit
C. manhid✅
D. mahapdi

Question 25. Tunay na mabalasik ang leon at ang tigre.
A. maamo✅
B. matapang
C. masungit
D. maliit

Other Filipino-related CSE reviewers

CSE Filipino ReviewerNo. of Items
Kasing-Kahulugan25 items
Mga Wikain25 items
Wastong Gamit30 items
Pagtatalata10 items