[25 Questions] CSE Filipino Reviewer: Kasing-Kahulugan

Civil Service Exam (CSE) Filipino reviewer that covers Filipino subtest on Kasing-Kahulugan or Synonyms.

This Civil Service Exam reviewer contains Filipino subtest. This CSE Filipino reviewer has questions on kasing-kahulugan (synonyms). Panuto: Piliin ang salitang kasingkahulugan ng salitang nakapahilig.

2022 CSE Filipino reviewer

1. Nauulinigan ang pag-uusap ng grupo dahil sa lakas ng tinig nila.
A. Nahihimigan
B. Napakikinggan
C. Nakikita
D. Nararamdaman

2. Karapatan ng bawat batang Pilipino ang magkaroon ng pamilyang mag-aaruga sa kanila.
A. mag-aalaga
B. magsasaway
C. gagabay
D. tutulong

3. Nagugulumihan si Rochelle kung anong kurso ang kanyang kukunin sa kolehiyo.
A. Nagtataka
B. Natutuwa
C. Nagpapasalamat
D. Nalilito

4. Tigib na ng pasahero ang dyip nang ito ay umalis.
A. Punung-puno
B. Kulang-kulang
C. Kaunting-kaunti
D. Maraming-marami

5. Hindi na nakapagpipigil ang kaawa-awang katulong kaya isiniwalat ang sama ng loob sa mapang-aping amo.
A. isinabi
B. inilahad
C. isinisigaw
D. ibinulgar

6. Iminungkahi ang pagbabawal magtapon ng basura sa di-wastong lugar.
A. ipinanukala
B. inilalahad
C. isinisiwalat
D. kinalat

7. Madalas silang mapaaway dahil sa kanilang kapalaluan.
A. kalabisan
B. kayabangan
C. kagandahan
D. kasinungalingan

8. Pakiramdam niya ay labis-labis ang kanyang suliranin kung kaya siya ay naliligalig.
A. matalino
B. masaya
C. magulo ang isip
D. malinaw ang isip

9. Maalwan lamang ang nararapat na dalahin ng isang bata.
A. magaan
B. maganda
C. malaki
D. maliit

10. Sa palihan nagagawa ang mga itak, espada at iba pang yari sa bakal.
A. palikuran
B. pamilihang-bayan
C. palengke
D. pandayan

11. Hindi mo dapat gawing katuwaan ang pagkutya sa kapwa.
A. pagsumbong
B. paglibak
C. pagtampo
D. pagkurot

12. Ang pag-eensayo ng banda ay nakabubulahaw.
A. nakaiinis
B. nakagugulo
C. nakatutuwa
D. nakababahala

13. Dapat kang magkamal ng salapi sa mabuting paraan.
A. magmana
B. magnakaw
C. magtamasa
D. maghanda

14. Ilan taon ding siniil ng mga dayuhan ang mga Pilipino.
A. tinago
B. inapi
C. tinimpi
D. pinalaya

15. Ang anumang alitan ay di dapat hayaang magtagal.
A. proyekto
B. pagkakaibigan
C. hiniram
D. bangayan

16. Laganap ang krisis kaya tayo ay dapat magtipid.
A. kalat
B. kapos
C. limitado
D. pantay

17. Madaling nababalino sa lihis na gawain ang mga kabataang laki sa lansangan.
A. natutuwa
B. namamalik-mata
C. nagaganyak
D. nakaiiwas

18. Maraming himutok ang mga manggagawa laban sa kanilang kumpanya gaya ng di pagtaas ng kanilang sahod.
A. nais
B. balakid
C. kilos
D. reklamo

19. Walang minimithi ang iyong magulang kung di ang mabigyan ka ng magandang kinabukasan.
A. dinadalangin
B. ninanais
C. ikinatutuwa
D. tinitiis

20. Iwasang sumugba sa alanganin.
A. sumugod
B. tumigil
C. lumayo
D. lumapit

21. Huwag mong pukawin ang batang nahihimlay.
A. libangin
B. palayain
C. pigilin
D. gisingin

22. Hindi ka dapat magmaktol kung ika’y napagsasabihan.
A. umiyak
B. magtampo
C. magdabog
D. lumayas

23. Tuwing Marso, ang puno ng mangga ay namumutiktik sa bunga.
A. maraming-marami
B. bilang na bilang
C. kakaunti
D. malalaki

24. Kumipot ang Maynila sa dami ng taong naniniharan dito.
A. lumuwag
B. lumaki
C. sumikip
D. lumiit

25. Patang-pata siya nang marating ang tuktok ng bundok Apo.
A. pagod na pagod
B. masiglang-masigla
C. masayang-masaya
D. hinayang-hinayang

Answer key

1. B11. B21. D
2. A12. B22. B
3. D13. C23. A
4. A14. B24. C
5. D15. D25. A
6. A16. A
7. B17. C
8. C18. D
9. A19. B
10. D20 A

Other Filipino-related CSE reviewers

CSE Filipino ReviewerNo. of Items
Kasalungat25 items
Mga Wikain25 items
Wastong Gamit30 items
Pagtatalata10 items