[25 Questions] CSE Filipino Reviewer: Mga Wikain

Civil Service Exam (CSE) Filipino reviewer for both Professional and Sub-Professional levels that covers Filipino subtest on Wikain.

This Civil Service Exam reviewer contains Filipino subtest. This CSE Filipino reviewer has questions on “Mga Wikain”.

2022 CSE reviewer

1. Nag-alsa balutan ang katulong sa bahay dahil sa kalupitan ng kanyang amo.
A. nagtampo
B. lumayas
C. nagtago
D. nagmaktol

2. Hindi totoo ang kanyang katapangan sapagkat bahag ang buntot niya sa harap ng paghihirap.
A. malakas ang loob
B. matapang
C. duwag
D. matiyaga

3. Dahil sa paulit-ulit na pagsisinungaling, basa ang papel niya sa karamihan.
A. ayaw nang paniwalaan
B. ayaw nang pagbigyan
C. ayaw nang pakinggan
D. ayaw nang kasama

4. Kumukulo ang dugo ng ina ni Robin sa kanya sapagkat hindi siya nag-aral nang mabuti.
A. tuwang-tuwa
B. galit na galit
C. lungkot na lungkot
D. nakapapaso ang dugo sa init

5. Di-mahapayang gatang ang pagpapalitan ng kuru-kuro ng mga mambabatas.
A. hindi maumpisahan
B. hindi magulo
C. hindi masaya
D. hindi maawat

6. Noong panahon ng pananakop ng Kastila, ang mga Pilipino ay hawak sa tainga ng mga ito.
A. sunud-sunuran
B. katuwang
C. kakampi
D. alipin

7. Mabulaklak ang landas ng taong masikap.
A. malabo ang kinabukasan
B. makulay ang kinabukasan
C. magulo ang kinabukasan
D. maganda ang kinabukasan

8. Maliit ang sisidlan ni Mhon kaya iniiwasan siyang biruin.
A. walang lakas-loob
B. walang galang
C. walang malay
D. walang pasensiya

9. Mahilig kasing magbasa kahit sa madilim si Tina kaya siya ay nagmamatang-manok.
A. lumiliit ang mata
B. malabo ang mata
C. lumuluwa ang mata
D. kumikislap ang mata

10. Kung minsan, inggit ang nagiging dahilan sa pagsasaulian ng kandila.
A. pagkasira ng tiwala
B. pagkasira ng pamilya
C. pagkasira ng pagkakaibigan
D. pagkasira ng lipunan

11. Pabalat-bunga lang pala ang pagiging bukas-palad niya; may pulitikal pala itong kadahilanan kaya siya mapagbigay.
A. taos-puso
B. pakunwari
C. pasikreto
D. sapilitan

12. Tiklop-tuhod ang akusado na siya ay patawarin ng biktima.
A. nagkukunwari
B. nanakot
C. nagmamakaawa
D. gumagapang

13. Ni ayaw man lamang humarap sa tao ang talo-saling na si Eula.
A. masungit
B. isnabera
C. mahiyain
D. pangit

14. Di dapat tularan ang mga taong walang kusang-palo.
A. walang kusang-loob
B. walang bait sa sarili
C. walang nalalaman
D. walang direksiyon

15. Hindi tama ang ika’y walang lingon-likod. Dapat ay suklian ang kabutihan ng iba sa iyo.
A. mayabang
B. mapagmataas
C. walang utang na loob
D. walang pagkakautang

16. Makapigil-hininga ang pelikulang Muro-Ami.
A. naksasabik
B. nakaaantok
C. nakaiinis
D. nakasusuya

17. Halang ang kaluluwa ng taong gumagawa ng karumal-dumal na krimen.
A. mabait
B. bastos
C. maitim ang budhi
D. matapang

18. Di-maliparan ng uwak ang lupain ng mga Aquino sa Tarlac.
A. napakaliit
B. napakalawak
C. napakadami
D. napakasikip

19. Makunat pa sa patola si lola Rosa kaya uugud-ugod na.
A. masayahin pa
B. masigla pa
C. mukhang bata
D. napakantanda na

20. Nilubugan ng araw ang mga taong nasalanta ng bagyo ang mga tirahan.
A. nawalan ng pag-asa
B. dumilim ang paligid
C. naputulan ng kuryente
D. naghirap

21. Hindi mo matatagpuan sa kanilang bahay si Cecile, palibhasa ay may puyo sa talampakan.
A. mahilig matulog
B. mahilig mamasyal
C. mahilig tumakbo
D. mahilig mag-aral

22. Binata na si JB kaya siya ay naniningalang-pugad na.
A. naninigarilyo
B. nababarkada
C. nanliligaw
D. naninirahan nang mag-isa

23. Malimit na may kabanggaan si Malou sa ospital dahil maanghang ang kanyang dila.
A. pikon
B. walang pakialam
C. masakit magsalita
D. masayahin

24. Di napaunlakan ni Ana ang imbitasyong manood sila ng sine sapagkat butas ang kanyang bulsa.
A. sira ang pantalon
B. walang pera
C. nagtitipid
D. walang panahon

25. Si Karl ay nagtataingang-kawali. Animo’y wala siyang naririnig kahit tinatawag na.
A. matigas ang tainga
B. mahina ang pandinig
C. barado ang tainga
D. nagbibingi-bingihan

Answer key

1. B11. B21. B
2. C12. C22. C
3. A13. C23. C
4. B14. A24. B
5. D15. C25. D
6. A16. A
7. D17. C
8. D18. B
9. B19. D
10. C20. A

Other Filipino-related CSE reviewers

CSE Filipino ReviewerNo. of Items
Kasing-Kahulugan25 items
Kasalungat25 items
Wastong Gamit30 items
Pagtatalata10 items